Gofalu ar y Gwersylla

Er na fu’r Sgowtiaid wyneb yn wyneb ar safle Talwrn, bu’n rhaid i ni gynnal a chadw’r safle fel petai’n cael ei ddefnyddio.

Llanfairpwll yn ystod Cyfyngiadau Symud

Ers i Sgowtio wyneb-wrth-wyneb wedi gorfod stopio oherwydd y Coronafeirws, mae rhai o’n grwpiau wedi bod yn ffeindio ffyrdd arall o gwrdd. Mae Beavers, Cubs a Sgowtiaid Llanfairpwll i gyd wedi bod yn brysur gyda chyfarfodydd a gweithgareddau wythnosol, ac yn gwneud y gorau allan o methu cyfarfod mewn person.

#GwersyllaAtGartref

Ar 30fed Ebrill 2020, cymerodd Sgowtiaid dros yr ardal ran yn y #GwersyllaAtGartref, mewn ymgais i helpu Sgowtiaid Northumberland i dorri record y byd am y nifer fwyaf o bobl sy’n gwersylla yn ystod digwyddiad – ac fe wnaethon ni…

Read More

Sgowtio Ar-lein

Mae COVID-19 wedi ein hatal ni i gyd rhag cyfarfod mewn bywyd go iawn, ond mae’r Sgowtiaid ar draws Ynys Môn yn fwy byw nag erioed! Mae grwpiau ledled yr ynys wedi bod yn ymuno â chyfarfodydd ar-lein ac yn…

Read More

CCB & Canmoliaeth y Comisiynydd

Diolch i bawb a fynychodd ein CCB yn gynharach yr wythnos hon yn 2il Caergybi. Diolch i Asda yn Llangefni am y lluniaeth! Da i gydnabod Ben Exton am ei gyfraniad i Sgowtiaid yn yr Ardal gyda Chanmoliaeth y Comisiynydd