Comisiynydd Heddlu yn ymweld â’r safle gwersylla

Dydd Sadwrn 25ain o Fai yn ystod ein diwrnod cynnal a chadw safle gwersylla roeddem yn falch iawn o groesawu’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin, Cadeirydd PACT Ashley Rogers, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gareth Evans ac eraill gan gynnwys swyddogion heddlu…

Read More

Myfyrdodau ar Brofiad Anghofiadwy

Fel y gallech fod wedi clywed, roedd y Jambori hwn yn unigryw ac annisgwyl, gan gynnig llawer o ddysgu i’r trefnwyr a’r cyfranogwyr. Er gwaethaf siomedigaethau cychwynnol gyda’r safle, trodd yn brofiad anhygoel na fyddwn yn ei gyfnewid am ddim…

Read More

Fy mhrofiadau yn Windsor Castle

Doeddwn i byth yn meddwl bydd gen i’r cyfle i fod yn rhan o’r Team of Ten, ac mae’n brofiad wnai byth anghofio. Wnes i geisio ar y dyddiad cau (ar ol perswadio fy hun i wneud ar ol wythnos!)…

Read More

Gofalu ar y Gwersylla

Er na fu’r Sgowtiaid wyneb yn wyneb ar safle Talwrn, bu’n rhaid i ni gynnal a chadw’r safle fel petai’n cael ei ddefnyddio.

Llanfairpwll yn ystod Cyfyngiadau Symud

Ers i Sgowtio wyneb-wrth-wyneb wedi gorfod stopio oherwydd y Coronafeirws, mae rhai o’n grwpiau wedi bod yn ffeindio ffyrdd arall o gwrdd. Mae Beavers, Cubs a Sgowtiaid Llanfairpwll i gyd wedi bod yn brysur gyda chyfarfodydd a gweithgareddau wythnosol, ac yn gwneud y gorau allan o methu cyfarfod mewn person.