Lliwiau GrŵpCysylltiad
2nd Holyhead
Du gyda border emerallt
Tony Madden

Amseroedd Cyfarfod

Mae’r tabl isod yn manylu ar y dyddiau a’r amseroedd y mae’r gwahanol adrannau y mae’r grŵp yn eu rhedeg yn cael eu cynnal. Darperir sgowtiaid ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed trwy’r adran Explorers.

AdranOedauDyddOTanArweinydd
Beavers6-8 OedDydd Mawrth5.45pm7pmLinda Neale
Cubs8-10½ OedDydd Mercher5.45pm7pmLinda Neale
Scouts10½-14 OedDydd Gwener7pm9pmTony Madden

Gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â ni?

[OSM-WaitingList-Register sectionid=”55312″ sectionname=”District Waiting List”]

Tîm Grŵp

Yn ogystal ag arweinwyr, mae angen grŵp Sgowtiaid nifer o oedolion eraill i’w helpu i redeg yn esmwyth.

Safle 
Cadeirydd y GrŵpGladys Pritchard
Ysgrifennydd y GrŵpStuart Wallace
Trysorydd y GrŵpJane Jones

Lleoliad

Gwefan:

A oes rhywbeth ar y dudalen hon sydd wedi dyddio? Rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r dudalen ‘riportio gwall.