Lliwiau GrŵpCysylltiad
2nd Holyhead
Du gyda border emerallt
Tony Madden

Amseroedd Cyfarfod

Mae’r tabl isod yn manylu ar y dyddiau a’r amseroedd y mae’r gwahanol adrannau y mae’r grŵp yn eu rhedeg yn cael eu cynnal. Darperir sgowtiaid ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed trwy’r adran Explorers.

AdranOedauDyddOTanArweinydd
Beavers6-8 OedDydd Mawrth5.45pm7pmRhiannon Minnis
Cubs8-10½ OedDydd Mercher5.45pm7pmAmy Rowell
Scouts10½-14 OedDydd Gwener7pm9pmKeith Davis

Gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â ni?

Ymunwch â’r rhestr aros trwy lenwi’r ffurflen ar ein platfform ar-lein (Online Scout Manager):

Caergybi: Rhestr Aros (dolen allanol yn Saesneg)

Tîm Grŵp

Yn ogystal ag arweinwyr, mae angen grŵp Sgowtiaid nifer o oedolion eraill i’w helpu i redeg yn esmwyth.

Safle 
Cadeirydd y GrŵpYn wag
Ysgrifennydd y GrŵpYn wag
Trysorydd y GrŵpJane Jones

Lleoliad

2nd Holyhead (St. Cybi)
The Scout Hut
Coronation Centre, Cambria Street
Holyhead Anglesey LL65 1NH
United Kingdom

Gwefan:

A oes rhywbeth ar y dudalen hon sydd wedi dyddio? Rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r dudalen ‘riportio gwall.