Explorers Cymru

Bod yn Explorer

Pan ymunwch â’r Explorers, cewch eich cyflwyno a llawer o weithgareddau, pobl a pethau newydd.

Ymuno nawr

Gweithgareddau a beth fyddwch chi’n ei wneud

Gyda’r gefnogaeth, llwybreiddiad a’r arweiniad yr arweinwyr yr Uned, cewch eich annog i arwain eich hun, dyluniwch eich rhaglen a gweithio at y brif wobrau mae Sgowtio yn cynnig. Gyda rhagolygon cyffrous fel bod yn rhan o wersylloedd ac alldeithiau dramor a gartref; gweithgareddau anturus fel mynydda, parasendio a hwylio ar y môr; mae Explorers yn cynnig hwyl ac antur i bawb.

Darganfod gweithgareddau

Gwobrau

Mae Explorers yn dechrau’n fach ond maen nhw’n meddwl yn fawr, yn herio eu hunain trwy’r amser i wneud mwy ac i fod yn mwy. Mae’n dechrau gyda gwobr.

Deifio i mewn Cofrestri i’r QSA

Addewid Explorer

Fel mudiad sy’n seiliedig ar werthoedd rydym i gyd yn dweud ‘Yr Addewid’, llw sy’n helpu i ni fod ein gorau.

Dysgu yr addewid Explorer

Symud i’r Network

Yn y pen draw, bydd yn amser i gofleidio eich antur fawr nesaf.

Darganfod yr Network

Gwisg a lleoliadau bathodyn

Does yna ddim rhaid wisgo gwisg i ymuno a’r Explorers. Ond ar ôl i chi setlo i fewn, byddwch chi’n dechrau ennill bathodynnau’n gyflym, a rhaid wybod lle i roi nhw.

Dysgu am be i wisgo yn Explorers Lleoliad bathodyn

Arweinwyr Explorers

Mae pob un o’n harweinwyr yn wirfoddolwyr hyfforddedig, yn weithio i wneud yn siŵr fod mae Explorers y gorau mae’n gallu fod, ond dydyn ni ddim ond angen anturiaethwyr arwrol i arweinio ein alldeithiau. Rydym hefyd angen tacluswyr, pobl i wneud panads a gwrandawyr gwych o phob cefndir – am cymaint neu gyn lleied o amser maen nhw’n gallu sbario.

Gwirfoddoli ar termiau eich hun

Lleoliadau Unedau Explorer