Gwirfoddoli â Ffocws

Sorry, there are no volunteer opportunities available right now.

Gwirfoddoli Rheolaidd

Cynorthwydd Adran

When: Term time Where: Ynys Môn Open Volunteer Spots: Unlimited

Mae Cynorthwywyr Adran yn rhan annatod o dîm Sgowtiaid. Maen nhw’n helpu’r Arweinwyr Adran i redeg gemau, gweithgareddau a phrofiadau preswyl, wrth helpu pobl ifanc i ennill eu bathodynnau a’u gwobrau. Gall bod yn Gynorthwyydd Adran fod yn hyblyg, yn gyffrous ac yn hynod werth chweil – dyma’r rôl ddelfrydol i rywun sydd eisiau cymryd…Find Out More

Hyfforddwr Sgiliau

When: All year Where: Ynys Môn Open Volunteer Spots: Unlimited

Mae Hyfforddwr Sgiliau yn arwain ac yn cyflwyno gweithgareddau anturus i bobl ifanc. Nid oes rhaid i chi ymrwymo bob wythnos (os na allwch ymrwymo bob wythnos) ond mae’r posibilrwydd yno os hoffech chi hynny – gallwn fod yn hyblyg ynglŷn â phryd rydych chi’n gwirfoddoli. Mae’r rôl hon yn helpu pobl ifanc i gael…Find Out More

Tîm Cymorth

When: All year Where: Ynys Môn Open Volunteer Spots: Unlimited

Mae’r Tîm Cymorth yn cwmpasu llu o wahanol rolau, o ymddiriedolwyr i gynnal a chadw, a hyd yn oed gyrwyr bws mini! Yn aml yn cael eu hanwybyddu gan y rhai sy’n chwilio am rolau gwirfoddol, rolau’r Tîm Cymorth yw rhai o’r rolau pwysicaf yn y Sgowtiaid, gan eu bod yn helpu i sicrhau y…Find Out More

Arweinydd Ifanc

When: Term time Where: Ynys Môn Open Volunteer Spots: Unlimited

Mae Arweinwyr Ifanc yn grŵp o bobl ifanc wych sy’n helpu i lunio rhaglenni Afancod, Cybiaid a Sgowtiaid, cynnal gemau a gweithgareddau hwyliog, a gweithio tuag at brif wobrau’r Sgowtiaid, yn ogystal â chymwysterau eraill! Gall unrhyw un rhwng 14 a 18 oed ddod yn Arweinydd Ifanc, does dim ots a ydych chi erioed wedi…Find Out More