Lliwiau GrŵpCysylltiad
Menai Bridge
Oren gyda border glas golau
Yn wag

Amseroedd Cyfarfod

Mae’r tabl isod yn manylu ar y dyddiau a’r amseroedd y mae’r gwahanol adrannau y mae’r grŵp yn eu rhedeg yn cael eu cynnal. Darperir sgowtiaid ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed trwy’r adran Explorers.

AdranOedauDyddOTanArweinydd
Squirrels4-6 OedDydd Mawrth4.30pm5.30pmStuart Benson
Beavers6-8 OedDydd Iau5.45pm6.45pmCookie Brunger
Cubs8-10½ OedDydd Mercher6pm7.15pmGail Roberts
Scouts10½-14 OedDydd Mawrth7.30pm9pmDavid Round

Gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â ni?

[OSM-WaitingList-Register sectionid=”55312″ sectionname=”District Waiting List”]

Tîm Grŵp

Yn ogystal ag arweinwyr, mae angen grŵp Sgowtiaid nifer o oedolion eraill i’w helpu i redeg yn esmwyth.

Safle 
Cadeirydd y GrŵpYn wag
Ysgrifennydd y GrŵpChristopher Hutchinson
Trysorydd y GrŵpMalcolm Rogers

Lleoliad

Gwefan:

A oes rhywbeth ar y dudalen hon sydd wedi dyddio? Rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r dudalen ‘riportio gwall.