Blog

  • Gofalu ar y Gwersylla
    Er na fu’r Sgowtiaid wyneb yn wyneb ar safle Talwrn, bu’n rhaid i ni gynnal a chadw’r safle fel petai’n cael ei ddefnyddio.
  • Llanfairpwll yn ystod Cyfyngiadau Symud
    Ers i Sgowtio wyneb-wrth-wyneb wedi gorfod stopio oherwydd y Coronafeirws, mae rhai o’n grwpiau wedi bod yn ffeindio ffyrdd arall o gwrdd. Mae Beavers, Cubs a Sgowtiaid Llanfairpwll i gyd wedi bod yn brysur gyda chyfarfodydd a gweithgareddau wythnosol, ac yn gwneud y gorau allan o methu cyfarfod mewn person.
  • Sut ydw i wedi bod yn Sgowtio yn ystod y gyfyngiadau symud?
    Mae COVID-19 wedi bod yn anodd i bob un ohonom ac rydw i wedi bod yn methu fy hobïau awyr agored yn ystod ein cyfnod cloi. Ond rwyf wedi dod o hyd i ffyrdd o barhau â’m Sgowtiaid tra’u bod wedi’u cyfyngu i’n cartrefi…

Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook Posts

Congratulations to everyone receiving A levels and those who recently received Scottish Highers.If you’re heading to Uni then check out SSAGO (the student Scout and Guide Organisation). Whether you have been involved in Scouting and Guiding or just want a new adventure SSAGO is the society for you. Check out ssago.org to see if your uni has a club.#scouting #guiding #resultsday #alevels #scottishhighers #uni #freshers #camping #ssago See MoreSee Less
View on Facebook
Mae gennym rol gwag! Mae angen Prif Gwirfoddolwr newydd ar Cylch Ynys Fon, felly os oes gennych chi ddiddordeb anfonwch ebost i stephen.p.buckley@scoutsmon.walesWe have a role vacancy! Anglesey need a new District Lead Volunteer – if you or anyone you know is interested, get in touch by sending an email to stephen.p.buckley@scoutsmon.wales See MoreSee Less
View on Facebook
Mae gennym rol gwag! Mae angen Prif Gwirfoddolwr newydd ar Cylch Ynys Fon, felly os oes gennych chi ddiddordeb anfonwch ebost i stephen.p.buckley@scoutsmon.walesWe have a role vacancy! Anglesey need a new District Lead Volunteer – if you or anyone you know is interested, get in touch by sending an email to stephen.p.buckley@scoutsmon.wales See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter feed is not available at the moment.