x

Search our website...

Blog

  • Gofalu ar y Gwersylla
    Er na fu’r Sgowtiaid wyneb yn wyneb ar safle Talwrn, bu’n rhaid i ni gynnal a chadw’r safle fel petai’n cael ei ddefnyddio.
  • Llanfairpwll yn ystod Cyfyngiadau Symud
    Ers i Sgowtio wyneb-wrth-wyneb wedi gorfod stopio oherwydd y Coronafeirws, mae rhai o’n grwpiau wedi bod yn ffeindio ffyrdd arall o gwrdd. Mae Beavers, Cubs a Sgowtiaid Llanfairpwll i gyd wedi bod yn brysur gyda chyfarfodydd a gweithgareddau wythnosol, ac yn gwneud y gorau allan o methu cyfarfod mewn person.
  • Sut ydw i wedi bod yn Sgowtio yn ystod y gyfyngiadau symud?
    Mae COVID-19 wedi bod yn anodd i bob un ohonom ac rydw i wedi bod yn methu fy hobïau awyr agored yn ystod ein cyfnod cloi. Ond rwyf wedi dod o hyd i ffyrdd o barhau â’m Sgowtiaid tra’u bod wedi’u cyfyngu i’n cartrefi…

Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook Posts

Neithiwr bu’r arweinwyr ac aelodau cymuned Beaumaris i gyd yn ymgasglu i ymuno mewn gwasanaeth ar gyfer Wcrain. Wnaeth Beavers, Cubs a Sgowtiaid o Beaumaris dal baneri Beaumaris a Sgowtiaid Y Byd. People and leaders from Beaumaris gathered together last night to join a Vigil for Ukraine. Beavers and Cubs from 1st Beaumaris Sea Scouts proudly held the flag of Ukraine and the World Scout Flag. We stand for peace See MoreSee Less
View on Facebook
Y Wiwerod ar Ynys Fon!Yn ddiweddar cyhoeddodd y Sgowtiaids adran newydd ar gyfer bechgyn a merched oedran 4 i 6 mlwydd oed – y Wiwerod. Agorodd ein grwp o Wiwerod cyntaf ar Ynys Fon mis diwethaf ym Mhorthaethwy ac mi oedd yn noson cyffroes iawn neithiwr gan fod nifer o’r Wiwerod a’i arweinwyr wedi’i arwisgo! Llongyfarchiadau i bawb!Rydym yn edrych ymlaen at agor fwy o adrannau ar yr Ynys yn hwyrach yn y flwyddyn. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno neu gwirfoddoli ebsotiwch DC@scoutsmon.walesSquirrels come to Anglesey!The Scouts recently announced a new section for boys and girls aged 4 to 6 years old called Squirrels. Our first Squirrel Drey on Anglesey opened last month at 1st Menai Bridge. There was a lot of excitement last night as the leaders and some of the Squirrels were invested! Congratulations to all.We are looking to open more sections on the island later this year. If you are interested in joining Squirrels or volunteering with the Scouts? Email us on DC@scoutsmon.wales See MoreSee Less
View on Facebook

People and leaders from Beaumaris gathered together last night to join a Vigil for Ukraine. Beavers and Cubs from 1st Beaumaris Sea Scouts proudly held the flag of Ukraine and the World Scout Flag. We stand for peace

2

Our first Squirrel Drey on Anglesey opened last month at 1st Menai Bridge! If you are interested in joining Squirrels or volunteering with the Scouts? Email us on DC@scoutsmon.wales

Would you like to see more improvement to Talwrn? Vote for us using the link to the Your Community, Your Choice fund in the hopes we can get some more equipment for our campsite!
#ScoutsMon #SkillsForLife

https://www.surveymonkey.co.uk/r/YCYC_22

Load More…