Blog

  • Gofalu ar y Gwersylla
    Er na fu’r Sgowtiaid wyneb yn wyneb ar safle Talwrn, bu’n rhaid i ni gynnal a chadw’r safle fel petai’n cael ei ddefnyddio.
  • Llanfairpwll yn ystod Cyfyngiadau Symud
    Ers i Sgowtio wyneb-wrth-wyneb wedi gorfod stopio oherwydd y Coronafeirws, mae rhai o’n grwpiau wedi bod yn ffeindio ffyrdd arall o gwrdd. Mae Beavers, Cubs a Sgowtiaid Llanfairpwll i gyd wedi bod yn brysur gyda chyfarfodydd a gweithgareddau wythnosol, ac yn gwneud y gorau allan o methu cyfarfod mewn person.
  • Sut ydw i wedi bod yn Sgowtio yn ystod y gyfyngiadau symud?
    Mae COVID-19 wedi bod yn anodd i bob un ohonom ac rydw i wedi bod yn methu fy hobïau awyr agored yn ystod ein cyfnod cloi. Ond rwyf wedi dod o hyd i ffyrdd o barhau â’m Sgowtiaid tra’u bod wedi’u cyfyngu i’n cartrefi…

Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook Posts

Good opportunity for our members!𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗖𝗮𝗿𝗱 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻!🎄☃️I am looking for a card that shows the hope for the next year, with a little bit of Christmas Anglesey magic thrown in.🎅🤶The winning design, as well as second and third place, will all feature on the card and will be sent to the Prime Minister, Liz Truss, and other public figures in government and beyond.The winner will receive a £20 book token and second and third places £10 tokens.Rwyf yn edrych am cerdyn sydd yn dangos gobaith am yr flwyddyn i ddod, gyda ychydig o hud Ynys Môn wedi ei lluchio i mewn!Fydd yr dyluniad buddugol, ar ail a thrydydd yn arddangos ar yr cerdyn, ag fydd yn cael ei gyrru ir Prif Weinidog Liz Truss ag ffigurau cyhoeddus eraill yn yr llywodraeth a thu-hwnt!!Fydd yr enillydd yn enill tocyn llyfr gwerth £20, ac ail a drydedd yn enill tocyn llyfr werth £10 yr un.Darllenwch isod am sut i gystadluEntry closes one Saturday 15th October – You can enter with your school, organisation or as an individual – details of how to enter are in the comments below.Ysgol Gynradd Amlwch Ysgol Kingsland Ysgol Gynradd Penysarn Ysgol Henblas Ysgol Llannerch-y-medd Ysgol Gynradd Bodedern Ysgol Gymuned Moelfre Ysgol Gymuned Llanfechell Ysgol Corn Hir Ysgol y Tywyn Ysgol Rhoscolyn Ysgol Uwchradd Caergybi Ysgol Cybi Ysgol Gynradd Cemaes Ysgol Y Graig Primary Ysgol Syr Thomas Jones Ysgol Llanfairpwll Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol Pencarnisiog Holyhead Sea Cadets The Scouts Ysgol Goronwy Owen Ffiws Amlwch Ucheldre Holyhead Holyhead and Anglesey Mail Holyhead Youth Ynys Môn / Anglesey Scout Council Grŵp Sgowtiaid Amlwch Scout Group Girlguiding Anglesey Anglesey Guide Centre Ysgol Parc y Bont See MoreSee Less
View on Facebook
Neithiwr bu’r arweinwyr ac aelodau cymuned Beaumaris i gyd yn ymgasglu i ymuno mewn gwasanaeth ar gyfer Wcrain. Wnaeth Beavers, Cubs a Sgowtiaid o Beaumaris dal baneri Beaumaris a Sgowtiaid Y Byd. People and leaders from Beaumaris gathered together last night to join a Vigil for Ukraine. Beavers and Cubs from 1st Beaumaris Sea Scouts proudly held the flag of Ukraine and the World Scout Flag. We stand for peace See MoreSee Less
View on Facebook
Y Wiwerod ar Ynys Fon!Yn ddiweddar cyhoeddodd y Sgowtiaids adran newydd ar gyfer bechgyn a merched oedran 4 i 6 mlwydd oed – y Wiwerod. Agorodd ein grwp o Wiwerod cyntaf ar Ynys Fon mis diwethaf ym Mhorthaethwy ac mi oedd yn noson cyffroes iawn neithiwr gan fod nifer o’r Wiwerod a’i arweinwyr wedi’i arwisgo! Llongyfarchiadau i bawb!Rydym yn edrych ymlaen at agor fwy o adrannau ar yr Ynys yn hwyrach yn y flwyddyn. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno neu gwirfoddoli ebsotiwch DC@scoutsmon.walesSquirrels come to Anglesey!The Scouts recently announced a new section for boys and girls aged 4 to 6 years old called Squirrels. Our first Squirrel Drey on Anglesey opened last month at 1st Menai Bridge. There was a lot of excitement last night as the leaders and some of the Squirrels were invested! Congratulations to all.We are looking to open more sections on the island later this year. If you are interested in joining Squirrels or volunteering with the Scouts? Email us on DC@scoutsmon.wales See MoreSee Less
View on Facebook

People and leaders from Beaumaris gathered together last night to join a Vigil for Ukraine. Beavers and Cubs from 1st Beaumaris Sea Scouts proudly held the flag of Ukraine and the World Scout Flag. We stand for peace

2

Our first Squirrel Drey on Anglesey opened last month at 1st Menai Bridge! If you are interested in joining Squirrels or volunteering with the Scouts? Email us on DC@scoutsmon.wales

Would you like to see more improvement to Talwrn? Vote for us using the link to the Your Community, Your Choice fund in the hopes we can get some more equipment for our campsite!
#ScoutsMon #SkillsForLife

https://www.surveymonkey.co.uk/r/YCYC_22

Load More…