Blog

  • Gofalu ar y Gwersylla
    Er na fu’r Sgowtiaid wyneb yn wyneb ar safle Talwrn, bu’n rhaid i ni gynnal a chadw’r safle fel petai’n cael ei ddefnyddio.
  • Llanfairpwll yn ystod Cyfyngiadau Symud
    Ers i Sgowtio wyneb-wrth-wyneb wedi gorfod stopio oherwydd y Coronafeirws, mae rhai o’n grwpiau wedi bod yn ffeindio ffyrdd arall o gwrdd. Mae Beavers, Cubs a Sgowtiaid Llanfairpwll i gyd wedi bod yn brysur gyda chyfarfodydd a gweithgareddau wythnosol, ac yn gwneud y gorau allan o methu cyfarfod mewn person.
  • Sut ydw i wedi bod yn Sgowtio yn ystod y gyfyngiadau symud?
    Mae COVID-19 wedi bod yn anodd i bob un ohonom ac rydw i wedi bod yn methu fy hobïau awyr agored yn ystod ein cyfnod cloi. Ond rwyf wedi dod o hyd i ffyrdd o barhau â’m Sgowtiaid tra’u bod wedi’u cyfyngu i’n cartrefi…

Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook Posts

1 month ago

Noson cwis i godi arian ar gyfer ein Sgowtiaid Explorers. sy’n mynd i Roverway yn Norwy ym mis Gorffennaf.Quiz night in aid of our Explorer Scouts, who are going to Roverway in Norway this July. Cefnogwch os gwelwch yn dda.Please support. See MoreSee Less
View on Facebook
Dydd Gwyl Dewi Hapus iawn i ffrindiau ni i gyd ar draws Sgowtio.Happy St David’s Day to all our freinds across scouting.ScoutsCymru Sgowtiaid Eryri a Môn Scouts #scouts #dyddgwyldewi #stdavidsday See MoreSee Less
View on Facebook
Da iawn Squirrels, Beavers Cubs a Sgowtiaid. Well done Squirrels, Beavers, Cubs and Scouts. See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter feed is not available at the moment.