Cubs Cymru

Bod yn Cub

Pan ymunwch â’r Cubs, cewch eich cyflwyno a llawer o weithgareddau, pobl a pethau newydd. Dyma yw popeth rhaid i’ch wybod.

Ymuno nawr

Gweithgareddau a beth fyddwch chi’n ei wneud

Paratoi ar gyfer cyffro ac antur! Rhowch gynnig ar amrywiaeth enfawr o weithgareddau gan gynnwys ffitrwydd, gwladol a credoau; bod yn creadigol a cymryd rhan yn eich cymyned lleol. Dysgu sgiliau allanol cyffroes a cymryd rhan mewn gweithgareddau anturus, yn ogystal â gwersylloedd a profiadau preswyl.

Darganfod gweithgareddau

Gwobrau

Mae cyflawni wobrau yn eich herio i wneud mwy, dysgu mwy a fod yn mwy. Weld be sy’ ar gynnig a cychwyn eich daith i’r top.

Darganfod wobrau

Addewid Cubs

Fel mudiad sy’n seiliedig ar werthoedd rydym i gyd yn dweud ‘Yr Addewid’, llw sy’n helpu i ni fod ein gorau.

Dysgu yr addewid Cub

Gwisg a lleoliadau bathodyn

Does yna ddim rhaid wisgo gwisg i ymuno. Ond ar ôl i chi setlo i fewn, byddwch chi’n dechrau ennill bathodynnau’n gyflym, a rhaid wybod lle i roi nhw!

Dysgu am be i wisgo yn Cubs  Lleoliad bathodyn

Symud i fyny at Scouts

Yn y pen draw, bydd yn amser i ddweud hwyl fawr i Cubs ac i gofleidio eich antur fawr nesaf.

Darganfod fwy amdan Scouts

Arweinwyr Cubs

Mae pob un o’n harweinwyr yn wirfoddolwyr hyfforddedig, yn weithio i wneud yn siŵr fod mae Sgowtio yn diogel, yn gynhwysol ac yn hygyrch. Mae rhai ohonyn nhw’n arweinio’r Pack bob wythnos. Mae rhai arall yn helpu’n achlysurol i redeg sesiwn neu’n galw heibio i rhannu eu sgiliau.

Darganfod mwy am wirfoddoli