Scouts Cymru

Bod yn Scout

Pan ymunwch â’r Scouts, cewch eich cyflwyno a llawer o weithgareddau, pobl a pethau newydd.

Ymuno nawr

Gweithgareddau a beth fyddwch chi’n ei wneud

Adeiladu a datblygu eich hyder, ymdeimlad o antur a’ch sgiliau awyr agored. Archwilio’ch credoau ac agweddau a fod yn creadigol. Ennill annibyniaeth a rhoi’r sgiliau hyn ar waith mewn gwersylloedd a hyd yn oed ar deithiau rhyngwladol.

Darganfod gweithgareddau

Gwobrau

Mae Scouts yn dechrau’n fach ond maen nhw’n meddwl yn fawr, yn herio eu hunain trwy’r amser i wneud mwy ac i fod yn mwy. Mae’n dechrau gyda gwobr. Pwy a ŵyr i ble y gallai arwain?

Deifio i mewn

Addewid Scout

Fel mudiad sy’n seiliedig ar werthoedd rydym i gyd yn dweud ‘Yr Addewid’, llw sy’n helpu i ni fod ein gorau.

Dysgu yr addewid Scout

Gwisg a lleoliadau bathodyn

Does yna ddim rhaid wisgo gwisg i ymuno. Ond ar ôl i chi setlo i fewn, byddwch chi’n dechrau ennill bathodynnau’n gyflym, a rhaid wybod lle i roi nhw!

Dysgu am be i wisgo yn Scouts Lleoliad bathodyn

Symud i fyny at Explorers

Yn y pen draw, bydd yn amser i gofleidio eich antur fawr nesaf.

Darganfod fwy amdan Explorers: ein adran am pobl ifanc 14-18 oed

Arweinwyr Scouts

Mae pob un o’n harweinwyr yn wirfoddolwyr hyfforddedig, yn weithio i wneud yn siŵr fod mae Sgowtio y gorau mae’n gallu fod, ond dydyn ni ddim ond angen anturiaethwyr arwrol i arweinio ein alldeithiau. Rydym hefyd angen tacluswyr, pobl i wneud panads a gwrandawyr gwych o phob cefndir – am cymaint neu gyn lleied o amser maen nhw’n gallu sbario.

Gwirfoddoli ar termiau eich hun