Gobeithio eich bod wedi mwynhau ymweld â’n gwefan, ond gall problemau godi.

Os ydych chi wedi cael problem wrth lywio ein gwefan, neu os ydych wedi sylwi wall, rhowch wybod amdano trwy anfon e-bost yn rhoi manylion i’r gwefeistr