Lliwiau GrŵpCysylltiad
Beaumaris
Gwyn Plaen
David Johnson

Amseroedd Cyfarfod

Mae’r tabl isod yn manylu ar y dyddiau a’r amseroedd y mae’r gwahanol adrannau y mae’r grŵp yn eu rhedeg yn cael eu cynnal. Darperir sgowtiaid ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed trwy’r adran Explorers.

AdranOedauDyddOTanArweinydd
Beavers6-8 OedDydd Llun6pm7pmSulwen Roberts
Cubs8-10½ OedDydd Mawrth6.45pm8pmCarol Johnson
Scouts10½-14 OedDydd Gwener6.45pm8.45pmGwag

Gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â ni?

Ymunwch â’r rhestr aros trwy lenwi’r ffurflen ar ein platfform ar-lein:

Sgowtiaid Môr Biwmares Rhestr Aros (dolen allanol yn Saesneg)

Tîm Grŵp

Yn ogystal ag arweinwyr, mae angen grŵp Sgowtiaid nifer o oedolion eraill i’w helpu i redeg yn esmwyth.

Safle 
Cadeirydd y GrŵpYn wag
Ysgrifennydd y GrŵpYn wag
Trysorydd y GrŵpLiz Morris-Webb

Lleoliad

1st Beaumaris Sea Scouts
Canolfen Iorwerth Rowlands Centre
Steeple Lane
Beaumaris Anglesey LL58 8AE
United Kingdom

Gwefan:

A oes rhywbeth ar y dudalen hon sydd wedi dyddio? Rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r dudalen ‘riportio gwall.