Ar draws yr Ardal, mae yna saith Grŵp a thair Uned Explorer. Mae grŵpiau’n darparu Sgowtiaid i bobl ifanc rhwng chwech a phedair ar ddeg oed. Darperir Sgowtiaid ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed trwy adran Sgowtiaid Explorer yr Ardal.


Cliciwch ar enw grŵp i ddarganfod mwy o wybodaeth.

Grŵpiau & Unedau

Amlwch Scouts NeckerSgowtiaid Amlwch
BSS Scouts NeckerSgowtiaid Môr Biwmares
Holyhead NeckerSgowtiaid Caergybi
Llanfairpwll NeckerSgowtiaid Llanfairpwll
Llangefni NeckerSgowtiaid Llangefni
Media Bridge NeckerSgowtiaid Porthaethwy
Valley (RAF) NeckerSgowtiaid Y Fali (LlAB)
DeMôn NeckerSgowtiaid Explorer DeMôn (Porthaethwy)
Holyhead Explorers NeckerSgowtiaid Explorer y Skerries (Caergybi)
Twrcelyn NeckerSgowtiaid Explorer Twrcelyn (Amlwch)
BUGS NeckerSgowtiaid a Geidiau Prifysgol Bangor (BUGS) (Network)