Beavers Cymru

Bod yn Beaver

Pan ymunwch â’r Beavers, cewch eich cyflwyno a llawer o weithgareddau, pobl a pethau newydd. Dyma yw popeth rhaid i’ch wybod.

Ymuno nawr

Gweithgareddau a beth fyddwch chi’n ei wneud

Cael cyflwyniad i weithgareddau awyr agored, cael cyfle i fod yn greadigol, archwilio’r gymyned leol a profi’r gyffro o cysgu drosodd fel Sgowt Beaver hefo eich ffrindiau.

Darganfod gweithgareddau

Gwobrau

Mae cyflawni wobrau yn eich herio i wneud mwy, dysgu mwy a fod yn mwy. Weld be sy’ ar gynnig a cychwyn eich daith i’r top.

Darganfod wobrau

Symud i fyny at Cubs

Yn y pen draw, bydd yn amser i ddweud hwyl fawr i Beavers ac i gofleidio eich antur fawr nesaf.

Darganfod mwy amdan Cubs

Gwisg a lleoliadau bathodyn

Does yna ddim rhaid wisgo gwisg i ymuno. Ond ar ôl i chi setlo i fewn, byddwch chi’n dechrau ennill bathodynnau’n gyflym, a rhaid wybod lle i roi nhw!

Dysgu am be i wisgo yn Beavers
 Lleoliad bathodyn

Arweinwyr Beavers

Mae pob un o’n harweinwyr yn wirfoddolwyr hyfforddedig, yn weithio i wneud yn siŵr fod mae Sgowtio yn diogel, yn gynhwysol ac yn hygyrch. Mae rhai ohonyn nhw’n arweinio’r Colony bob wythnos. Mae rhai arall yn helpu’n achlysurol i redeg sesiwn neu’n galw heibio i rhannu eu sgiliau. Ni waeth faint o amser mae gennyt ti i sbario, darganfod mwy am wirfoddoli ar termiau eich hun.

Darganfod mwy am wirfoddoli