Beth sy'n Digwydd

Yr holl newyddion diweddaraf i chi a'ch Sgowtiaid

Fy mhrofiadau yn Windsor Castle

Doeddwn i byth yn meddwl bydd gen i’r cyfle i fod yn rhan o’r Team of Ten, ac mae’n brofiad wnai byth anghofio. Wnes i geisio ar y dyddiad cau…

Read More

O safbwynt Arweinydd Uned i ddau Jambori Sgowtiaid Byd Eang ac aelod o Dîm Gwasanaeth Rhyngwladol Jambori arall

Mae pob digwyddiad yn unigryw ond mae’r profiad rydych chi fel cyfranogwyr yn ennill yn gallu bod yn fythgofiadwy. Byddech chi’n gwneud ffrindiau sy’n medru para am oes a gwella…

Read More

5 PETH WNES I DDYSGU O FYNYCHU JAMBORÎ SGOWTIAID BYD-EANG

Yn 2019, mynychodd Megan (Ein Comisiynydd Ieuenctid Ardal) 24ain Jamboree Sgowtiaid y Byd yn yr UDA. Gofynasom iddi ddweud wrthym bum peth a ddysgodd wrth fynychu: 1. Roedd coginio yn…

Read More

Prosiect WêMôn – Gwobr Sgowtiaid y Byd Cyntaf a enillwyd gan Sgowtiaid lleol

Mae cyfyngiadau symud wedi effeithio ar bob math o gynlluniau gan gynnwys rhai pedwar Aelod Rhwydwaith o ScoutsMôn – Alys Bailey-Wood, Emma Williams, Ben Exton a Niall Marsay. Dros y…

Read More

Mae’r Parch Kevin Ellis yn ymuno â ScoutsMôn fel Caplan Ardal

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Parch Kevin Ellis (aka “Rev Kev”!) Wedi cytuno i fod yn Gaplan Ardal ScoutsMôn. Kevin yw Ficer Bro Eleth wedi’i ganoli o amgylch…

Read More

Gofalu ar y Gwersylla

Er na fu’r Sgowtiaid wyneb yn wyneb ar safle Talwrn, bu’n rhaid i ni gynnal a chadw’r safle fel petai’n cael ei ddefnyddio.